Jongste beleggings- en ekonomiese nuus

23 November 2017

Nog selfs voor die Minister van Finansies, Malusi Gigaba, op 25 Oktober sy ietwat somber Mediumtermyn-begrotingsbeleidsverklaring (MTBBV) ter tafel gelê het, was dit reeds duidelik dat die ekonomie in die sop is. Sy toespraak het dit bloot bevestig en het ongelukkig ’n geleentheid misgeloop om konkrete planne deur die regering ter tafel te lê om die gebreke in die ekonomie aan te pak. Die toespraak was in werklikheid bloot ’n oproep tot aksie en glad nie ’n oortuigende plan nie.

Met die gekonsolideerde begrotingstekort wat nou geprojekteer word om tot 4.3% van bruto binnelandse produk (BBP) in 2017/18 te verhoog teenoor ’n 2017-begrotingsteiken van 3.1%, het die toespraak kredietagentskappe meer besorg gelaat oor die gesondheid van die ekonomie. Trouens, Moody’s het homself nou geskaar by die ander twee hoofkredietgraderingsagentskappe (Fitch en Standard & Poor’s) deur die MTBBV erg te kritiseer as ’n “merkbare krediet-negatiewe afwyking van vorige konsolidasiepogings,” met die kommentaar dat dit die eerste fiskale beleidsdokument oor die afgelope paar jaar is wat nie uitdruklik na fiskale konsolidasie mik nie.

Die taak voor Minister Gigaba was uiteraard nooit maklik nie. Hy het steeds te kampe met ’n ekonomie wat bly momentum verloor en ’n werkloosheidsyfer wat bly vassteek op historiese hoogtepunte. Dit is ’n strikvraag wat nou na verwagting inkomste in die lopende jaar met R50.8 biljoen gaan sny, die grootste afwaartse hersiening sedert die resessie in 2009. Terselfdertyd het Statistieke Suid-Afrika die derde kwartaal se werkloosheidsyfer aangekondig as onveranderd op 27.7% – ’n merkbare agteruitgang van die 27.1% wat oor dieselfde tydperk in 2016 aangeteken is. Nog meer kommerwekkend oor hierdie werksdata is die werkloosheidsyfer onder die jeug, wat ook onveranderd bly op 38.6% vir mense tussen 15 en 34 jaar oud. Werkloosheid in hierdie sektor is die hoogste (32.6%) onder mense wat minder as ’n matriekopleiding het.

Soos algemeen verwag is, was werkloosheid maar net een van die baie uitdagings waaraan die Minister versuim het om toereikend aandag te skenk in sy MTBBV. In plaas daarvan het hy die klem laat val op die 14-puntplan wat hy in Julie vanjaar onthul het om die ekonomie ’n hupstoot te gee – waarvan maar net veronderstel kan word dat verdere besonderhede in Februarie 2018 in die hoofbegrotingsrede bekendgemaak sal word. Tot tyd en wyl dit gebeur, gaan Suid-Afrika voort om groot voornemens te hê om sy wankelende ekonomie te laat herlewe – tot die teleurstelling van internasionale kredietgraderingsagentskappe.

Gegewe die huidige ekonomiese en beleggingsomgewing, is dit van kardinale belang om professionele advies by jou finansiële adviseur in te win om te verseker dat jou beleggings voldoende gediversifiseer is om markskommelings te weerstaan en jou langtermyn holistiese finansiële plan in stand te hou.

Plaaslike ekonomiese vooruitsig

Suid-Afrika se Minister van Finansies, Malusi Gigaba, het gedurende die 2017 Mediumtermyn-begrotingsbeleidsverklaring (MTBBV) minder as bevredigende beleidsriglyne gedemonstreer vir die balansering van finansiële dissipline en die herlewing van ekonomiese aktiwiteit. Vir hierdie doel het markte vinnig begin pryse stel in ’n vriendelike ekonomiese trajektorie met die verwagting van suboptimale uitbreiding oor die volgende drie jaar. Ekonomiese groeiteikens wat te kort skiet terwyl lae vlakke van verbintenis tot fiskale konsolidasie te kenne gegee word, is ’n toestand wat waarskynlik groter worsteling sal meebring om verdere afwaartse kredietafgraderings die hoof te bied. Lae vlakke van toereikende belastinginkomste om tegelykertyd die skuldtekort te verminder en betrokke te raak in fiskale beleid, is noodsaaklik vir ekonomiese groei en ontwikkeling.

Die aaklige werklikheid is dat, in die aanwesigheid van ’n middelinkomstehuishouding wat finansieel onder druk verkeer, die Suid-Afrikaanse regering nou gedwing word om hul te wend tot sondebelasting en belasting op pryssensitiewe produkte (d.i. brandstof), die verkoop van dele van aandelebelange in ondernemings in staatsbesit, en groter lenings by die globale skuldmark. Laasgenoemde standpunt het ongelukkig slegte gevolge soos hoë leningskoste, ’n swakker rand en toenemende inflasieteenwinde (van ’n depresiërende ekonomie).

Nieteenstaande die potensiële swakheid van die rand, het die Suid-Afrikaanse Reserwebank (SARB) hoë vleisprysinflasie, opwaartse druk op globale oliepryse en verwagte verhogings in geadministreerde koste aangegee as gesamentlike katalisators van die huidige inflasionêre vooruitsig. Gegrond op hierdie risiko’s, het die Monetêre Beleidskomitee (MBK) van die SARB gekies om die verslappende siklus gedurende hul vergadering in September 2017 op ys te hou. Die SARB voorspel tans reeksgebonde inflasie oor die eersvolgende 18 maande, met die mark wat die moontlikheid van koersverlaging oor dieselfde tydperk geheel en al verdiskonteer.

Vooruitsig vir die plaaslike mark

Hoewel opbrengste op die kort termyn waarskynlik nie vinniger sal styg as langertermynopbrengste nie in reaksie op ’n potensiële afwaartse kredietgradering, behoort die middeltermyn van die opbrengskromme beter risikoaangepaste opbrengste te lewer weens aantreklike koepons en beperkte opwaartse opbrengste. ’n Marginale ruimte vir die verslapping van die terugkoopkoers en ’n swak ekonomiese vooruitsig skep ’n neiging om ’n tydsduur-neutrale strategie in te neem.

’n Tydsduur-neutrale strategie sal dui op ’n oorwig in die R204 en ’n onderwig in die 2013. Uit ’n gelykbreekpunt bly SA-inflasiebeskermde sekuriteite steeds betreklik duur in vergelyking met nominale skuld en eweknieë van ontluikende markte. Beperkte vraaginflasiewinde van voor is nog ’n rede waarom ons tans huiwerig bly vir ’n oorwig inflasiegekoppelde sekuriteite.

Uit ’n batetoewysingsperspektief het ons by betreklik dalende randgedenomineerde papier gebly, hoofsaaklik weens ’n vriendelike ekonomiese vooruitsig en bedreigings van verdere kredietafgraderings. Ons plaaslike effekteblootstelling oor gebalanseerde fondsstrategieë strek tussen 12% en 5%, en bring die uitwerking van potensiële tydsduur-risiko’s van die normalisering van langtermynopbrengste in rekening.

Waardasies binne die aandelemark dui ook op die afwesigheid van ’n sterk verdienstekatalisator vir die handhawing van die onlangse lopie van die indeks van alle aandele en die Top 40-indeks. Subgeprojekteerde groei van 5% globale BBP-groeikoerse en hoë veelvoude van prysverdienste (loko en vooruit) dui steeds aan dat omsigtigheid aan die dag gelê word op die plaaslike aandelebeurse. ’n Laer risikoaptyt in navolging van swakheid van die geldeenheid en gedempte effekteopbrengste het die mark grootliks gedryf om opwaarts te verras. Volgens ons skatting van intrinsieke waarde verhandel die indeks van alle aandele tans teen ’n premie van 4,6%, met ’n verwagte nominale geannualiseerde 3-jaaropbrengs van sowat 12%.

Opsomming van huissiening

  Plaaslik Globaal
Groei Daar word verwag dat die Suid-Afrikaanse ekonomie waarskynlik oor die volgende drie jaar nie teen sy volle potensiaal sal uitbrei nie. Lae beleggingsgraderings, ’n wisselvallige geldeenheid en swak korporatiewe winsgewendheidsvlakke sal na verwagting die koste van die diens van krediet verhoog, waar maatskappye gedwing sal word om kapitaalbesteding te besnoei, skuldstres te ondergaan of die arbeidsmag te verminder. Ons verwag dus dat werkloosheidskoerse oor die voorsienbare toekoms hardnekkig bo 25% sal bly.

 

Vooruitsigte vir die wêreldekonomie lyk bietjie blinker vergeleke met laasjaar, soos bewys deur beter sakevertrouenspeilings oor groot ekonomieë heen. Die meer sigbare afname in werkloosheidsyfers dui daarop dat vraagdruk reeds opwaarts beweeg. Globale ekonomiese aktiwiteit sal na verwagting oor die volgende twee jaar met 3.7% en 3.8% uitbrei.

 

Inflasie Uitdagings vir die matiging van VPI of selfs ’n lae en stabiele inflasievoetspoor bly snoer. Hierdie uitdagings kom van die lae toevoer van vleis en vleisverwante produkte, verhogings in geadministreerde pryse en verbygaande inflasiebedreigings weens duurder oliepryse. Ons verwag dus dat inflasie op die medium tot lang termyn ongerieflik verskeidenheidsgebonde sal wees, met sterk opwaartse beperkings deur verbruikersneigings.

 

Ons voorsien dat die wêreld se hoof sentrale banke dit baie moeilik sal vind om ’n inflasieteiken van 2% te bereik, wat nog staan dit oor die volgende halwe dekade te handhaaf. Selfs al is geleidelike van 2% belangriker as om die teiken te oorskry, verwag ons tans dat geringe inflasie en maklike monetêre beleid aan die globale orde van die dag sal bly totdat herstel deeglik gevestig is.

 

Wisselkoerse Hoewel die rand uit ’n koopkragpariteitsperspektief nog onderwaardeer is teenoor die dollar, sal wankelende groei en ’n hoë inflasiedifferensiaal met ons handelsvennote dit onwaarskynlik maak dat die geldeenheid weer bo die ZAR10-vlak sal versterk. Ons is tans in randdepresiasie gewikkel wat breedweg in lyn is met inflasiedifferensiale tussen SA en G10-markte.

 

Normalisering van die Fed-beleid is ingestel om die sterkte van die dollar te versnel, terwyl akkommoderende monetêre beleid in Europa, die VK en China dui op ’n hernieude swakheid van onderskeidelik die euro, pond en joean. Daar word dus in die vooruitsig gestel dat die rand se nominale effektiewe wisselkoers (NEWK) op die kort tot medium termyn konserwatief kan verswak.

 

Bron: GI&S Africa, Oktober 2017

 

Geldeenheidvoorspellings

  ZAR/VSD ZAR/EUR ZAR/GBP
Loko 14.20 16.77 18.76
1M 14.27 16.88 18.86
3M 14.44 17.14 19.11
6M 14.67 17.49 19.45
1J 15.14 18.26 20.20
2J 15.89 19.64 21.47
3J 16.89 21.38 23.12


Bron: GI&S Africa, Oktober 2017

 

Huissieningsmatriks

Bateklas

 

Korttermyn-

siening

Medium-termynsiening Beweegrede
SA Aandele Neutraal Neutraal Die afwesigheid van ’n sterk verdienstekatalisator met ’n aantal sekuriteite wat reeds bo hul billike markwaarde verhandel, demp korttermynaktiwiteit. Ons is ten gunste van randverskanste effekte in navolging van opkomende G10-geldeenhede om die opbrengsvooruitsig op die lang termyn te verbeter.
SA Eiendom Daalmark Neutraal Rentekoershefboomverdienste en geldeenheidskansgroei regverdig steeds ’n Suid-Afrikaanse vaste-eiendomsbeleggingstrustinkomstetrustposisie (VEBT) op die lang termyn. Trae ekonomiese groeikoerse sal egter op die medium termyn lei tot toenemende vakante ruimte.
SA Effekte Neutraal Daalmark Swak ekonomiese aktiwiteit en dalende inflasieverwagting tel in die guns van ’n durende neutrale strategie. Hoë begrotingstekorte en groter bedreigings van kredietafgraderings is daarenteen op die medium termyn ontvanklik vir hoë opbrengste.
SA Kontant Neutraal Daalmark Die afwaartse profiel van kontant en korttermyneffekte blyk op die kort termyn betreklik sterk te wees vergeleke met ander bateklasse. Reeksgebonde inflasie en ’n plat beleidstelsel sal egter na verwagting die premie van riskante bateklasse ’n hupstoot gee.
Kommoditeite Daalmark Daalmark Normalisering van die VS monetêre beleid en skuiwe van industrialisering tot ekonomiese beleide wat deur verbruikers gelei word, het China genoop om die kommoditeitsrisikopremie vir langdurige tydperke onaantreklik hou. Verhoogde blootstelling aan energiekommoditeite kan geregverdig word deur kleiner as verwagte oliesurplusse.
OM-aandele Daalmark Neutraal ’n Versterkende dollar sal na verwagting VS-aandeleverdienste ondermyn terwyl die volgehoue styging in globale inflasie behoort te lei tot beter pryskrag en aanloklike nominale opbrengste vir aandele van ontluikende markte en aandele van markte wat reeds lank ontwikkel is vergeleke met eweknieë van ontluikende markte.
OM-effekte Daalmark Daalmark Waardasies dui daarop dat hierdie sekuriteite tans teen ’n aansienlike premie verhandel, wat reële opbrengste oënskynlik veral in navolging van stygende inflasieverwagtings laat styg het.
OM-eiendom Neutraal Daalmark Weens lae diversifikasievoordele bly hierdie aandele takties aangesien dit ’n hoë vlak van stelselmatige risiko inhou vergeleke met die OM-aandele-indeks. Beperkte ruimte vir opbrengssaampersingsankers is nog ’n rede waarom ons ’n daalmark ten opsigte van VEBT’s op die medium termyn verwag.

 


Bron: GI&S Africa, Oktober 2017

 

Strategiese batetoewysing

  Aggressief Groei Gebalanseer Omsigtig Stabiel
Plaaslike aandele 35% 32% 26% 20% 16%
Buitelandse aandele 25% 23% 19% 14% 11%
Plaaslike eiendom 15% 14% 11% 9% 7%
Buitelandse eiendom 0% 0% 0% 0% 0%
Plaaslike effekte 12% 11% 9% 7% 5%
Buitelandse effekte 0% 0% 0% 0% 0%
Kommoditeite 0% 0% 0% 0% 0%
Alternatiewe 13% 12% 10% 8% 6%
Kontant 0% 8% 25% 43% 55%

 

Bron: GI&S Africa, Oktober 2017

Ons volg ’n strategiese batetoewysing vir vyf risikoprofiele, gegrond op ons vooruitsig vir elke klas. Ons batetoewysingskomitee, wat uit senior beleggingstratege en portefeuljebestuurders bestaan, evalueer gereeld die nodigheid vir strategiese en taktiese aanpassings van voorafbestaande toewysings, gebaseer op ons kort- tot mediumtermynrisiko- en opbrengsverwagtings. Ons deel hier ons jongste siening oor skuiwe in mark- en ekonomiese siklusse wat beide bedreigings en geleenthede vir jou beleggingsportefeulje kan bied. Nie-kwantifiseerbare bedreigings soos onstabiele globale politieke agtergronde bly onvoorspelbaar maar beleggers sal beter daaraan toe wees deur baie hiervan uit te skakel en te fokus op die grondliggende voordele van batetoewysing, wat uiterste gevalle van wisselvalligheid in jou multibateportefeulje grootliks uitskakel.

Vrywaring: Die advies in hierdie blog is slegs vir algemene doeleindes en neem nie individuele omstandighede, doelwitte of finansiële behoeftes in ag nie. Lesers word gevolglik aangemoedig om gepaste advies te soek by ’n gelisensieerde professionele adviseur voordat enige belegging gedoen word, of ’n finansiële produk of diens aanvaar word.

Disclaimer: The advice contained on this blog is for general purposes only and does not take into account individual circumstances, objectives or financial needs. Accordingly, readers are advised to seek appropriate advice from licensed professionals prior to making any investment, or taking up a financial product or service.